HOME LG4C

Katharina Barbosa Blad
Yamile Calderon & Edward Cunniffe
Shwan Dler Qaradaki
Hjørdis Kurås
Andrea Lange
Beate Petersen & Dimitri Lurie
Lars Sandås
Ulla Schildt
Kjetil Skøien
Johanna Zwaig
Marit Schade Ødegaard
Hedi Zandiyeh
Home EXILES 

Katharina Barbosa Blad
Yamile Calderon
Ulla Schildt
Shwan Dler Qaradaki
Andrea Lange
Sam Iravanian
Malin Lennstrom-Ortwall
Mona Bentzen
Marit Ødegaard
Hjørdis Kurås
Lars Sandås
Beate Petersen
Adriana Alves

Gjestekunstnere:

Katrine Meisfjord
Endre Tveitan
Johanna Zwaig
Hedi ZandiyehOm oss

Film program

Presse

Bilder

Aktuelt


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Hjørdis Kurås


(f. 1974 i Oslo) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Kungliga Kunstakademiet i Stockholm. I kunstpraksisen hennes krysses aktivisme med radikal pedagogikk, samtidig som arbeidene hennes har en kritisk nærhet til samfunnet.

Urban (No)mads; HIDE


Er en installasjon som retter søkelyset mot den fiendtlige arkitekturen som blir stadig mer vanlig i urbane strøk. Verket belyser situasjonen for mange mennesker på flukt, folk som har behov for å skjule seg, hjemløse eller andre som av ulike årsaker ikke har fast bopel eller muligheter for å innkvartere på ordinære overnattingssteder. Som en motsats til den fiendtlige arkitekturen og designen som er blitt mer vanlig i urbane områder, er dette et “anti-hostile” prosjekt som med enkel og praktisk design skaper temporære overnattingsplasser samtidig som oppholdsstedet er kamuflert. Verket er ikke ment for å løse en problemstilling for folk uten bopel, men for å skape debatt om offentlig rom. Verket er tidligere vist på Høstutstillingen (2019).