HOME LG4C

Katharina Barbosa Blad
Yamile Calderon & Edward Cunniffe
Shwan Dler Qaradaki
Hjørdis Kurås
Andrea Lange
Beate Petersen & Dimitri Lurie
Lars Sandås
Ulla Schildt
Kjetil Skøien
Johanna Zwaig
Marit Schade Ødegaard
Hedi Zandiyeh
Home EXILES 

Katharina Barbosa Blad
Yamile Calderon
Ulla Schildt
Shwan Dler Qaradaki
Andrea Lange
Sam Iravanian
Malin Lennstrom-Ortwall
Mona Bentzen
Marit Ødegaard
Hjørdis Kurås
Lars Sandås
Beate Petersen
Adriana Alves

Gjestekunstnere:

Katrine Meisfjord
Endre Tveitan
Johanna Zwaig
Hedi ZandiyehOm oss

Film program

Presse

Bilder

Aktuelt


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Rådhusgata 19, 0158 Oslo Lør–søn 12–16 www.b-oa.no Tor 12–19

08. mai – 01. juni EXILES 2014
State of the State

EXILES er en internasjonalt sammensatt kunstnergruppe med base i Norge, som i sine prosjekter retter søkelyset mot norsk og internasjonal flyktning- og asylpolitikk. Gruppen består av 13 kunstnere som arbeider innenfor ulike media. I tillegg er gjestekunstnere blitt invitert til de enkelte utstillingene.

”State of the State” på Galleri BOA er gruppens tredje samarbeid, etter den nylig avsluttede utstillingen ”All King, No Kingdom” i Spriten Kunsthall, Skien og fjorårets arrangement ”Entry Denied” på Visningsrommet USF i Bergen.

Kunstnerne som er med i Exiles deler bekymringen over en stadig mer inhuman flyktning- og asylpolitikk. Innvandringsfiendtlig retorikk har fått feste i hele Europa. I forsøket på å stenge grensene for mennesker i nød, er Europas randsoner blitt humanitære katastrofeområder. Om Norge så langt har vært forskånet for effektene av den økonomiske krisen, har det ikke ført til en mer imøtekommende holdning overfor mennesker på flukt. I boka Svartebok over norsk asylpolitikk skriver Rune Berglund Steen, leder av Antirasistisk Senter, at asylsøkere i Norge ikke lenger kan forvente en behandling i tråd med FNs standarder: Mennesker tvangsreturneres til tortur og asylbarn utsettes for systematisk statlig diskriminering.

Samtidig preges den offentlige debatten av en retorikk som mistenkeliggjør asylsøkere. De politiske partiene kjemper om å ha ”den strengeste og mest rettferdige” asylpolitikken, der prinsipielle hensyn konsekvent settes foran hensynet til det enkelte mennesket. Dette betyr at asylsøkernes bakgrunn og historie blir gjemt bort.

EXILES ønsker å stimulere til diskusjon om norsk asylpolitikk, å belyse den situasjonen asylsøkere befinner seg i og å se norsk asylproblematikk i en internasjonal
sammenheng. Grunnlovsjubileet ligger som et bakteppe for utstillingene, i det mange av verkene tematiserer det å stå utenfor en nasjon og uten borgerrettigheter.

Kunstnerne som deltar i Galleri BOA er Adriana Alves, Katharina Barbosa, Mona Bentzen, Yamile Calderon, Shwan Dler Qaradaki, Sam Iravanian, Andrea Lange, Malin Lennström- Örtwall, Beate Petersen, Ulla Schildt og Marit Ødegaard. Gjestekunstner: Hadi Zandiyeh.

Performance med Johanna Zwaig på utstillingens siste dag, søndag 01.06.
Poesiaften fredag 16.05 (program vil bli nærmere annonsert).
Velkommen til utstillingsåpning 08.05, kl. 19.00